top

Starshowbiz.vn

Chủ nhật | 01/09/2019 - Lượt xem: 4938

BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - MỘT VĂN KIỆN CỦA MỌI THỜI ĐẠI

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 74 năm đã trôi qua, với biết bao biến cố lịch sử nhưng bản Tuyên ngôn bất hủ ấy vẫn còn nguyên giá trị, trường tồn cùng dân tộc.

Từ sáng sớm ngày 2-9, hàng chục vạn người hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi mới tập trung tại quảng trường Ba Đình. Những biểu ngữ nền đỏ chữ vàng bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Nga, Hoa căng ngang đường phố. Ý chí của nhân dân được biểu lộ trên các dòng chữ: “Nước Việt Nam của người Việt Nam”, “Độc lập hay là chết”, “Ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Hàng chục vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân, nét mặt hân hoan phấn khởi chờ đón giờ khai sinh của chế độ mới - nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cùng giờ này, nhiều cuộc mít-tinh lớn được tổ chức tại Sài Gòn, Huế và nhiều thành phố khác. Muôn triệu trái tim hồi hộp, đợi chờ hướng về Hà Nội.

Mở đầu Tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Từ tuyên bố bất hủ ấy, Người đã “Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Từ quyền của mọi người trong Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi đến nhấn mạnh quyền của mỗi dân tộc là hoàn toàn đúng đắn cả trong nhận thức và hiện thực lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi quyền dân tộc là cái cơ bản có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện quyền con người. Một dân tộc còn bị áp bức, bị nước khác thống trị, nhân dân còn phải sống trong nô lệ và bị bóc lột thì không thể nói đến quyền con người. Hồ Chí Minh còn đề cập tới bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1789 của cách mạng Pháp “người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn bình đẳng về quyền lợi”. Người khẳng định những điều mà nước Mỹ và nước Pháp nêu ra trong Tuyên ngôn là “những lẽ phải không ai chối cãi được”. Có thể nói, điều đặc sắc nhất trong bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam là Bác đã trích dẫn bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ năm 1776 và bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của nước Pháp năm 1789. Với trí tuệ và sự sáng tạo tuyệt vời, trong bản Tuyên ngôn, Người đã đặt lên hàng đầu quyền của mỗi dân tộc được hưởng độc lập, tự do.

Bản “Tuyên ngôn độc lập” đã ca ngợi tinh thần đấu tranh của nhân dân Việt Nam suốt chặng đường lịch sử gần thế kỷ với tinh thần kiên cường, gan góc, từ các phong trào nổi dậy của Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, các phong trào yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh đến các cao trào cách mạng của nhân dân đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đều hướng đến một mục tiêu cao nhất: giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân. Bằng cách viết khéo léo, kiên quyết, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa trân trọng những tuyên ngôn bất hủ của người Pháp, người Mỹ, vừa kiên quyết nhắc nhở họ đừng có phản bội tổ tiên mình, đừng làm vấy bùn lên lá cờ nhân đạo của những cuộc cách mạng vĩ đại của nước Pháp, nước Mỹ mà nhân dân hai nước đã đổ bao xương máu viết nên. Người đề cao tư tưởng chính trị chứa đựng trong những lời trích dẫn được ghi bằng chữ "Vàng" trong lịch sử không chỉ của nước Mỹ, nước Pháp mà toàn nhân loại. Đồng thời, Người cũng lên án những hành động xâm phạm, áp bức, chà đạp nhân quyền của bọn xâm lược.

Trong bối cảnh lúc bấy giờ, các thế lực thực dân, đế quốc không dễ gì chấp nhận một nước Việt Nam độc lập, mà muốn tiêu diệt chính quyền cách mạng non trẻ của người Việt Nam. Do vậy, không những trong Tuyên ngôn, mà ngay cả trong nhiều bài viết, bài nói chuyện sau này, Người luôn muốn dùng chính câu khẩu hiệu: “tự do - bình đẳng - bác ái” mà kẻ thù đang lợi dụng cho công cuộc được gọi là “khai hóa văn minh” ở Việt Nam, cũng như ở các nước thuộc địa, để khẳng định quyền thiêng liêng đó của một dân tộc.

Trong Tuyên ngôn có một nhận xét khái quát: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Ðại thoái vị”, khẳng định thực tế đó cho thấy dân ta lập nên chính quyền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là việc đương nhiên, không thể để một xã hội bị hỗn loạn nếu không có chính quyền quản lý. Cuối cùng, Tuyên ngôn độc lập đã kết thúc với một quyết tâm sắt đá: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Đọc “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đọc thấu hiểu bên trong tiếng nói của trí tuệ là tiếng nói của trái tim. Với tầm nhìn xa trông rộng, sự tiên đoán khoa học, sự nhạy cảm chính trị và thông hiểu tình hình thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ “giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền càng khó hơn”. Nước ta phải mất gần một thế kỷ, đổ bao máu xương mới giành được chính quyền. Song, để tất cả các nước trên thế giới công nhận nền độc lập mà ta vừa giành được còn khó gấp bội.

Ngay từ khi khởi thảo bản Tuyên ngôn, Người muốn bản Tuyên ngôn như một vũ khí pháp lý - ngoại giao đặc biệt sắc bén chống lại kẻ thù, đồng thời cũng là bước đi đầu tiên của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc ở thời khắc vô cùng khó khăn của lịch sử. Như vậy, độc lập, chủ quyền, tự do, dân chủ là ý tưởng chủ đạo của bản Tuyên ngôn độc lập. Đó cũng là mục đích lớn nhất trong sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước, sau Người vẫn luôn trăn trở, luôn tìm mọi cách để khẳng định cái quyền mà hiển nhiên người Việt Nam phải được hưởng. Tuyên ngôn độc lập vừa là văn kiện chính trị quan trọng của dân tộc vừa là văn kiện lập quốc vĩ đại, chứa đựng những tư tưởng triết học, chính trị, pháp luật đặc sắc. Những tư tưởng của Người trong Tuyên ngôn độc lập không chỉ góp phần khai sinh ra nước Việt Nam mà còn là nền tảng, nguồn cổ vũ lớn lao để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chung sức, đồng lòng viết nên những trang sử vĩ đại nhất ở thế kỷ XX, viết tiếp những trang sử vĩ đại ở thế kỷ XXI.  

"Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập và tự do ấy” - lời tuyên thệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 trước quốc dân, đồng bào đã được các thế hệ người dân Việt Nam thực hiện trong suốt 74 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, đồng tâm nhất trí, vươn tới tự khẳng định mình với tư cách là một quốc gia có lòng tự tôn, tự hào dân tộc. Lời tuyên thệ đó đã trở thành một giá trị tinh thần to lớn làm nên sức mạnh của các thế hệ người Việt Nam.

Đã 74 năm trôi qua kể từ ngày bản “Tuyên ngôn độc lập” vang lên trên Quảng trường Ba Đình, lịch sử dân tộc ta đã sang trang, từng bước tạo ra thế và lực mới, vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế. Trong xu thế phát triển năng động ấy, bên cạnh những thuận lợi, dân tộc Việt Nam đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần“Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập và tự do ấy”, toàn Đảng, toàn Dân ta sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, gian khó, xây dựng một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh 2-9, những người dân nước Việt “con lạc cháu hồng”, dù đang ở trong nước hay ở xa quê hương, chắc chắn không khỏi xúc động bồi hồi khi nhớ về những năm tháng hào hùng và sôi sục khí thế của những ngày đầu cách mạng, không thể quên giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dù cho năm tháng qua đi, nhưng tinh thần của Tuyên ngôn độc lập 2-9 vẫn đời đời bất diệt trong tâm hồn mỗi người dân Việt Nam.

Nguyễn Thanh Hoàng
Starshowbiz

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Thứ 2 | 02/12/2019 - Lượt xem: 8046

“Nữ hoàng” của ngành mỹ phẩm Việt Nam, Đan Thy cosmetic vừa mới ra mắt dòng sản phẩm Cushion Lodas phấn nước nuôi da Hàn Quốc vào ngày 01/12 diễn ra tại trung tâm Luxury Palce thành phố Hồ Chí Minh.

“Nữ hoàng” của ngành mỹ phẩm Việt Nam, Đan Thy...

Thứ 3 | 15/10/2019 - Lượt xem: 11414

Jonathan Hạnh Nguyễn, cái tên được công chúng biết tới không chỉ vì cái danh bố chồng Hà Tăng mà còn nổi tiếng giàu có, đầy quyền lực

Jonathan Hạnh Nguyễn, cái tên được công chúng...

Thứ 7 | 31/08/2019 - Lượt xem: 6427

Giá vàng trong nước hôm nay 31/8 tiếp tục giảm mạnh, mất mốc 42 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hôm nay 31/8 tiếp tục giảm mạnh,...

Thứ 5 | 29/08/2019 - Lượt xem: 2385

Thật vậy, với chương trình “Mua nhiều ưu đãi lớn” diễn ra từ nay đến 4/9/2019, người tiêu dùng có thể mua được nhiều sản phẩm từ sữa, bánh đến bình nước, nồi inox, nước giặt… với mức giá giảm cực sốc.

Thật vậy, với chương trình “Mua nhiều ưu đãi...

Thứ 7 | 28/09/2019 - Lượt xem: 14200

Còn 1 tuần nữa, tập 1 “Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019” sẽ lên sóng. Những thí sinh đầu tiên chính thức vào Top 60 đã được ban tổ chức tiết lộ, sẵn sàng chinh phục vương miện Brave Heart.

Còn 1 tuần nữa, tập 1 “Tôi là Hoa hậu...

Thứ 4 | 26/02/2020 - Lượt xem: 907

Vừa qua ngày 25/02 tại Trung Nguyên Coffee số 352 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp HCM, doanh nhân ca sĩ Lê Mỹ Châu chính thức công bố buổi lễ ra mắt MV phim ngắn ca nhạc “Ta xem như tình nhân” được biết bài hát đã thu âm cách đây 1 năm và bây giờ chính thức được doanh nhân, ca sĩ Lê Mỹ Châu lồng ghép trở thành một Mv phim ngắn ca nhạc.

Vừa qua ngày 25/02 tại Trung Nguyên Coffee số 352 Nguyễn...

Thứ 4 | 20/11/2019 - Lượt xem: 16178

Pha cản phá bóng xuất sắc của Đặng Văn Lâm trong trận Việt Nam - Thái Lan tối nay được người hâm mộ liên tục chia sẻ trên mạng xã hội.

Pha cản phá bóng xuất sắc của Đặng Văn Lâm trong trận...

Thứ 3 | 29/10/2019 - Lượt xem: 10665

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu 20 ngày chạy thử với tần suất như khai thác thương mại để nghiệm thu.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu 20 ngày...

Chủ nhật | 15/09/2019 - Lượt xem: 4823

Như vậy, sau 19 năm chờ đợi, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An đã có thí sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế - chương trình Olympia về trường. Thí sinh Trần Thế Trung đã xuất sắc vượt qua 3 ứng viên khác để giành chức vô địch.

Như vậy, sau 19 năm chờ đợi, trường THPT Chuyên Phan Bội Châu...

Thứ 2 | 11/11/2019 - Lượt xem: 11247

Việc đại diện Việt Nam lọt top 16 “Người đẹp có sức ảnh hưởng” của Miss Supranational 2019 cho thấy sức hút của cô với khán giả trong nước và quốc tế.

Việc đại diện Việt Nam lọt top 16 “Người đẹp có sức ảnh...

Thứ 4 | 18/09/2019 - Lượt xem: 6324

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra khá hào hứng trước khả năng ĐT U23 Hàn Quốc có thể nằm cùng bảng với ĐT U23 Việt Nam và ĐT U23 Trung Quốc tại VCK U23 châu Á 2020 tổ chức tại Thái Lan

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra khá hào hứng trước...

Thứ 4 | 14/08/2019 - Lượt xem: 4231

Vào ngày 1/8 tập 3 của gameshow Tường Lửa với cặp người chơi Đại Nghĩa và Tấn Phát tham gia đã mang lại rất nhiều cảm xúc cho khán giả và người chơi trên ví MoMo

Vào ngày 1/8 tập 3 của gameshow Tường Lửa với cặp người...

Tải app Starshowbiz.vn

Mặc đẹp và chất cho những ngày thời tiết giao mùa Mặc đẹp và chất cho những ngày thời tiết giao mùa
Thời tiết đang chuyển giao từ hè sang thu, để mặc đẹp trong những ngày này cũng không quá khó nếu biết...
Du lịch Hội An - Việt Nam Du lịch Hội An - Việt Nam
Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa được Tạp chí Du lịch uy tín của Mỹ Travel & Leisure bình chọn là 1 trong 10...
Hoa hậu Hương Giang khóc nức nở trên ghế nóng Hoa hậu Hương Giang khóc nức nở trên ghế nóng
Hương Giang, Dương Cầm bật khóc nức nở vì phải tự tay loại đi học trò hát "Cánh hoa tàn - Chị...